Dokumenty

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z DYŻUREM WAKACYJNYM W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Zarządzenie nr P04.0221.1.6.2024 Dyrektora Przedszkola nr 4 w Cieszynie w sprawie wprowadzenia zasad przyjęcia dzieci na dyżury wakacyjne.pdf

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.293.2024 - Deklaracja w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego w miesiącach lipiec-sierpień_2024_P4.docx

Załacznik do Zarzadzenia nr P04.0221.1.6.2024 w sprawie wprowadzenia zasad przyjęcia dzieci na dyżury wakacyjne_2024.docx


STATUT PRZEDSZKOLA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIESZYNIE

STATUT P4 23.11.2021-1-10.pdf

STATUT P4 23.11.2021-11-20.pdf

STATUT P4 23.11.2021-21-30.pdf

STATUT P4 23.11.2021-31-40.pdf


DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Zarządzenie nr P04.0221.1.2.2024 - w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady rekrutacji do Przedszkola nr 4 w Cieszynie w 2024 roku.pdf - Zarządzenie Dyrektora przedszkola w sprawie procedury określającej zasady przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola nr 4 w Cieszynie na rok szkolny 2024/2025

Zasady przeprowadzenia rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 4 w Cieszynie w roku 2024.pdf - Zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 4 w Cieszynie w roku 2024

kandydat_wniosek_(24)(1).docx - wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola

Zal._nr_2_deklaracja_o_kontynuacji.docx - deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zal._nr_3_rezygnacja_z_kontynuacji.docx - deklaracja o rezygnacji z wychowania przedszkolnego

Zal._nr_4_zasady_rekrutacji.xlsx - kryteria naboru do przedszkola

Zal._nr_5_Oswiadczenie_o_wielodzietnosci.pdf - oświadczenie o wielodzietności

Zal._nr_6_Oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf -oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Zal._nr_7_Oswiadczenie_o_uczeszczaniu_w_poprzednim_roku.pdf - oświadczenie o uczęszczaniu w poprzednim roku szkolnym

Zal._nr_8_Deklaracja_potwierdzenia_woli.pdf - deklaracja potwierdzenia woliDOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z FUNKCJONOWANIEM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIESZYNIE

Regulamin Rady Rodziców P4.pdf


INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIESZYNIE

Konwencja o prawach dziecka - konwencja-o-prawach-dziecka.pdf (wersja dla Nauczycieli oraz Rodziców)

konwencja-o-prawach-dziecka-wersja-dla-dzieci..pdf (wersja dla Dzieci)