Rekrutacja 2022

Rekrutacja 2022

Data publikacji: 28.02.2022

Szanowni Rodzice

Nabór do przedszkola będzie trwał od 1 do 15 marca br. Podobnie jak w latach poprzednich będzie on prowadzony z wykorzystaniem systemu elektronicznego w oparciu o kryteria ustawowe i gminne.

Nasze przedszkole oferuje:

  • Wysoko wykwalifikowaną i pełną pasji kadrę;
  • Szeroką ofertę bezpłatnych zajęć dodatkowych: język angielski, zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia plastyczne, kodowanie, zajęcia twórcze z wykorzystaniem gier, monitora interaktywnego oraz magicznego dywanu, zajęcia sensoplastyki i inne.
  • Realizację projektów unijnych - aktualnie realizujemy projekt Wybieram Cieszyńskie Przedszkole. Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla uczestników projektu poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających ich kompetencje społeczno-emocjonalne, wspierające w zakresie rozwoju motoryki dużej i małej, precyzji ruchów, logicznego myślenia, prawidłowej mowy, komunikacji i ogólnego rozwoju psychoruchowego oraz wyposażenia przedszkoli w materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć, jak również doposażenie placów zabaw.
  • Brak opłaty wpisowej, niskie opłaty opieki i żywienia.
  • Bezpłatna i kompleksowa opieka psychologiczno-pedagogiczna. Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnione z opłaty stałej;
  • Logopeda i psycholog na terenie przedszkola;
  • Zdrowe i smaczne obiady przygotowywane we własnej kuchni;
  • Duży ogród;
  • Przestronne, nowocześnie wyposażone sale;
  • Atrakcyjne wycieczki edukacyjne.


Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną oraz zadbanie o bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli zmienią się aspekty organizacyjne dotyczące rekrutacji.

W tegorocznej rekrutacji Rodzice będą mogli skorzystać z dwóch sposobów:

1) drogą mailową: dokumentacja może być przesłana na skrzynkę mailową przedszkola pierwszego wyboru w formie skanów lub fotografii dokumentów. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli,

2) poprzez dostarczenie wersji papierowej do placówki. Rodzice otrzymają pomoc w każdym przedszkolu, jednak będą obsługiwani przez pracowników przedszkola wyłącznie pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Przy wejściu do przedszkoli – w holu, przedsionku, wiatrołapie itp. – zostaną ustawione skrzynki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne wraz z dokumentacją w zamkniętych kopertach. Potwierdzenie złożenia dokumentów w placówce (skrzynce) rodzice otrzymają na maila. Obok skrzynek będą się znajdowały druki do wypełnienia.


Opisy placówek oraz grup dostępne są w zakładce OFERTA EDUKACYJNA. Najistotniejsze terminy oraz ogólne zasady naboru można znaleźć w zakładce ZASADY I TERMINY.

Na zarejestrowanie dziecka i dostarczenie osobiście lub drogą elektroniczną podpisanego lub zeskanowanego Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola mają Państwo czas do 15 marca 2022 r. Rodzice spełniający kryteria zawarte w Uchwale Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXXII/309/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn (Dz. U. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2153), powinni wraz z Wnioskiem złożyć odręcznie wypełnione oświadczenia znajdujące się w plikach DO POBRANIA.

Informujemy jednocześnie, że w zakładce POMOC umieszczony został Przewodnik po systemie, w którym szczegółowo wyjaśniono wszystkie funkcjonalności i sposób postępowania związany z zarejestrowaniem dziecka w systemie. Proszę pamiętać, że przy rekrutacji elektronicznej nie ma znaczenia kolejność zgłoszenia.