Dokumenty

STATUT PRZEDSZKOLA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIESZYNIE

STATUT P4 23.11.2021-1-10.pdf

STATUT P4 23.11.2021-11-20.pdf

STATUT P4 23.11.2021-21-30.pdf

STATUT P4 23.11.2021-31-40.pdf


DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zarządenie nr P04.0221.1.3.2023.pdf - Zarządzenie Dyrektora przedszkola w sprawie procedury określającej zasady przeprowadzenia rekrutacji do Przedszkola nr 4 w Cieszynie na rok szkolny 2023/2024

Zasady rekrutacji P4 2023.pdf - Zasady przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 4 w Cieszynie w roku 2023

Zał. nr 4 zasady rekrutacji.pdf - Kryteria naboru do przedszkola na terenie Gminy Cieszyn (załącznik nr 4 do zasad rekrutacji)

Zał. nr 2 deklaracja o kontynuacji.pdf - Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Cieszyn (załącznik nr 2 do zasad rekrutacji)

Zał. nr 3 rezygnacja_z_kontynuacji.pdf - Deklaracja o rezygnacji z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gmine Cieszyn ( załącznik nr 3 do zasad rekrutacji)

Zał. nr 5 oswiadczenie_wielodzietności.pdf - Oświadczenie dotyczące wielodzietności (załącznik nr 5 do zasad rekrutacji)

Zał. nr 6 oswiadczenie_o_samotnym_wychowywaniu_dziecka.pdf - Oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka ( załącznik nr 6 do zasad rekrutacji)

Zał. nr 7 ośw. o uczęszczaniu w poprzednim roku.pdf - Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola/ żłodka w roku poptrzedszającym rok szkolny 2023/2024 (załącznik nr 7 do zasad rekrutacji)

Zał. nr 8 deklaracja_potwierdzenia_woli.pdf - Deklaracja potwierdzenia woli (załącznik nr 8 do zasad rekrutacji)


DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z FUNKCJONOWANIEM RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIESZYNIE

Regulamin Rady Rodziców P4.pdf


INFORMACJE ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 4 IM. MARII KONOPNICKIEJ W CIESZYNIE

Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2022/2023 - Godziny dostępności nauczycieli.pdf

Konwencja o prawach dziecka - konwencja-o-prawach-dziecka.pdf (wersja dla Nauczycieli oraz Rodziców)

konwencja-o-prawach-dziecka-wersja-dla-dzieci..pdf (wersja dla Dzieci)